admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 95 blog entries.

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ

              วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ที่ได้มีกุศลจิตอุทิศอวัยวะของตนเองเมื่อเสียชีวิตลงให้แก่ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ [...]

By | มิถุนายน 19th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากร การประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

              วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคอวัยวะ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มมากขึ้น มี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี              ในโอกาสนี้ นางสาวสุภาพร  [...]

By | มิถุนายน 12th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากร การประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดชัยภูมิและนายอำเภอคอนสาร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

        วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นางสุพิน ตรีสาร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ นางมาลิน ถนอมสัตย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร และคณะกรรมการกิ่งกาชาด อำเภอคอนสาร ร่วมกับนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์  นายอำเภอคอนสาร  เข้าร่วมพิธีฌาปณกิจศพนายเกรียงไกร นีละนนท์  ซึ่งเป็นผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย     ณ ฌาปนสถานหมู่บ้านคอนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลคอนสาร [...]

By | พฤษภาคม 16th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดชัยภูมิและนายอำเภอคอนสาร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จากญาติผู้เสียชีวิตและการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11 และ 12

              วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้อง ประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา”     [...]

By | พฤษภาคม 2nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จากญาติผู้เสียชีวิตและการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11 และ 12

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 24 เมษายน 2560  นางนิศากร  นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะ                   ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายณัฐพงษ์ รัตน์ทำ อายุ 19 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 143 [...]

By | เมษายน 28th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย