Gedoh

/Gedoh

About Gedoh

This author has not yet filled in any details.
So far Gedoh has created 144 blog entries.

คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 เยี่ยมชมกิจการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำโดยนายอนุรุธ  ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ในโอกาสที่นำคณะมาเยี่ยมชมกิจการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ณ ห้องประชุมชั้น [...]

By | กันยายน 27th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 เยี่ยมชมกิจการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขอบริจาคดวงตาเชิงรุก

             วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ และนางชุติมา  นาโตนด พยาบาลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอบริจาคดวงตาเชิงรุก จัดขึ้นโดยภาคจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาและจัดเก็บดวงตาผู้เสียชีวิตอย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์พื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องอติเรก ณ กลางและห้อง 620 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา [...]

By | กันยายน 18th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขอบริจาคดวงตาเชิงรุก

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

               วันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่กับการมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติราชการให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีข้าราชการใหม่เข้าร่วมการอบรมจำนวน [...]

By | กันยายน 13th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

รายการคุยกับหมอ TNN 2 TrueVision

ตอน  "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศูนย์ดวงตา"

By | กันยายน 4th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รายการคุยกับหมอ TNN 2 TrueVision

รายการ Lightning Talk Family 13 ช่อง 3

ตอน  "บริจาคดวงตา หนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่  ช่วยเปิดโลกใหม่ให้เพื่อนมนุษย์"

By | กันยายน 4th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รายการ Lightning Talk Family 13 ช่อง 3