คลังเก็บ

Gedoh

/Gedoh

About Gedoh

This author has not yet filled in any details.
So far Gedoh has created 188 blog entries.

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 11

     วันที่ 13 มีนาคม 2563 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกอบพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” โดยได้รับความกรุณาจากพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11”  โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันอายุวัฒนมงคลของพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก (ผู้ดำริโครงการฯ) [...]

By | มีนาคม 16th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 11

โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2563 เรื่อง “การบริหารอารมณ์และการจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” (Emotional and Stress Management)

         ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2563 เรื่อง “การบริหารอารมณ์และการจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” (Emotional and Stress Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารอารมณ์ การจัดการความเครียดและการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรภายในองค์กร โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดให้มีการบรรยายความรู้เรื่อง “บริหารอารมณ์และพิชิตความเครียดในการปฏิบัติงาน” (Emotional and Stress Management) โดยอาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย วิทยากรและโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล การทํางานเป็นทีม การสื่อสารและทักษะการคิด [...]

By | กุมภาพันธ์ 25th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2563 เรื่อง “การบริหารอารมณ์และการจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” (Emotional and Stress Management)

ตาแห้งหรือไม่

ขอเชิญชวนทุกท่าน ดาวน์โหลด ทดสอบ และแชร์ แอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบว่าตาท่านแห้งหรือไม่ เพื่อคัดกรองโรคตาแห้งได้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงโรคตาแห้งเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ด้วยความปรารถนาดี จาก ชมรมกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ แห่งประเทศไทย http://share-dryeye.web.app

By | มกราคม 16th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ตาแห้งหรือไม่

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563

         วันที่ 9 มกราคม 2563 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายโชคชัย สุโอด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการยุคใหม่ : การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตลอดจนการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย [...]

By | มกราคม 14th, 2020|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10

          วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 10” โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช [...]

By | ธันวาคม 12th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10