Gedoh

/Gedoh

About Gedoh

This author has not yet filled in any details.
So far Gedoh has created 125 blog entries.

เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สำนักงานยุวกาชาด นำเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จำนวน 3 คน และโรงเรียนชลประทานวิทยา จำนวน 2 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสา ได้แสดงพลังจิตอาสาในการให้บริการและช่วยเหลือภารกิจ    [...]

By | มีนาคม 16th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 9

               วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทำพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 9  โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก       [...]

By | มีนาคม 14th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               ในวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯสำนักงานยุวกาชาด นำเยาวชนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 5 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาดและเยาวชนจิตอาสา ได้แสดงพลังจิตอาสาในการให้บริการและช่วยเหลือภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนจิตอาสาให้รู้จักการเป็นผู้เสียสละและการเป็นผู้ให้ ผ่านการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว [...]

By | มีนาคม 12th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางอังคณา  หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ จิตอาสาของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ของกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาด ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ  [...]

By | มีนาคม 5th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018

               วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดโครงการ      Let Them See Love 2018 ภายใต้แนวคิด "Dream Transplant-ปลูกถ่ายฝัน” [...]

By | กุมภาพันธ์ 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018