Gedoh

/Gedoh

About Gedoh

This author has not yet filled in any details.
So far Gedoh has created 134 blog entries.

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 9

               วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ทำพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 9  โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก       [...]

By | มีนาคม 14th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 9

เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               ในวันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯสำนักงานยุวกาชาด นำเยาวชนจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จำนวน 5 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาดและเยาวชนจิตอาสา ได้แสดงพลังจิตอาสาในการให้บริการและช่วยเหลือภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนจิตอาสาให้รู้จักการเป็นผู้เสียสละและการเป็นผู้ให้ ผ่านการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดังกล่าว [...]

By | มีนาคม 12th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางอังคณา  หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ จิตอาสาของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ของกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาด ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของ  [...]

By | มีนาคม 5th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018

               วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดโครงการ      Let Them See Love 2018 ภายใต้แนวคิด "Dream Transplant-ปลูกถ่ายฝัน” [...]

By | กุมภาพันธ์ 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018

เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา”

               วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา” โดยมีนางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี” สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย การรู้จักคุณค่าของดวงตาบริจาคและเทคนิคการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา      ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ     [...]

By | กุมภาพันธ์ 8th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา”