Gedoh

/Gedoh

About Gedoh

This author has not yet filled in any details.
So far Gedoh has created 176 blog entries.

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

          วันที่ 10 เมษายน  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้ารดน้ำขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย       [...]

By | เมษายน 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย ผ่านทาง www.thailivingwill.in.th หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกันยายน 2562

By | เมษายน 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการรณรงค์รับบริจาคดวงตาให้แก่อาสากาชาด

          วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และการรณรงค์รับบริจาคดวงตา” จัดขึ้นโดยสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์รับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ให้แก่อาสากาชาด ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการเชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยที่ถูกต้อง โดยมีอาสากาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน 55 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย [...]

By | มีนาคม 28th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการรณรงค์รับบริจาคดวงตาให้แก่อาสากาชาด

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

   วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการยุคใหม่ : การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตลอดจนการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน จัดขึ้น [...]

By | มีนาคม 20th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ  ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10

          วันที่ 13 มีนาคม 2562 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกอบพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10      โดยได้รับความกรุณาจากพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์         โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ [...]

By | มีนาคม 14th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ  ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10