คลังเก็บ

Gedoh

/Gedoh

About Gedoh

This author has not yet filled in any details.
So far Gedoh has created 179 blog entries.

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

          วันที่ 26 เมษายน 2562 นางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ และนางชุติมา  นาโตนด พยาบาลประสานงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เดินทางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายกระจกตา เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคอวัยวะและการนำไปปลูกถ่าย และขั้นตอนการประสานงานเมื่อมีผู้บริจาคดวงตา ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเจรจากับญาติเพื่อขอรับการบริจาคดวงตาด้วย โดยมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าการอบรม จำนวน 27 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    [...]

By | พฤษภาคม 1st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

          วันที่ 26 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 127 รูป          เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี ณ บริเวณลานหน้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน)   

By | พฤษภาคม 1st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562

          วันที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและเทคนิคการรับบริจาคดวงตา เพื่อสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้อย่างรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยดวงตาบริจาค โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน จัดขึ้น ณ [...]

By | พฤษภาคม 1st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

          วันที่ 10 เมษายน  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้ารดน้ำขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย       [...]

By | เมษายน 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย ผ่านทาง www.thailivingwill.in.th หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกันยายน 2562

By | เมษายน 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย