Gedoh

/Gedoh

About Gedoh

This author has not yet filled in any details.
So far Gedoh has created 134 blog entries.

บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 35,302 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงตาและภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จำนวน 14 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา [...]

By | ธันวาคม 26th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

สวนงู สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเยี่ยมชมสวนงูในวันเด็กแห่งชาติ 2561

By | ธันวาคม 22nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน สวนงู สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเยี่ยมชมสวนงูในวันเด็กแห่งชาติ 2561

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์

               วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Dr.Mya Thu ประธานสภากาชาดเมียนมาร์ Dr.Nang Htawn Hla รองประธานสภากาชาดเมียนมาร์ และ Dr. Amaya [...]

By | ธันวาคม 15th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

               วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8” เพื่อถวายเป็น    พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ     [...]

By | ธันวาคม 7th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 8” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด”

               ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จักษุแพทย์และพยาบาล เกิดความมั่นใจในการผ่าตัดสามารถแก้ไขปัญหาและตรวจติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากขึ้น ซึ่งโครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นตามโครงการ “ดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง  การดำเนินโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ในวันที่ [...]

By | พฤศจิกายน 28th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด”