ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

สภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เสริมความเข้มแข็งการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ และดวงตา

          วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาการรับบริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสภากาชาดไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และผู้บริหารกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 [...]

By | สิงหาคม 19th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน สภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เสริมความเข้มแข็งการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อ และดวงตา

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติควบคุมแพทย์ทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการโรงพยาบาลสุรินทร์

          วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติควบคุมแพทย์ทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในโรงพยาบาลสุรินทร์ ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ยากจำเป็นต้องใช้จักษุแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัด ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผลจากการฝึกปฏิบัติสามารถผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการสำเร็จ จำนวน 2 ราย ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 5 โรงพยาบาลสุรินทร์   

By | กรกฎาคม 3rd, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรภาคปฏิบัติควบคุมแพทย์ทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการโรงพยาบาลสุรินทร์

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายโชคชัย สุโอด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการยุคใหม่ : การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข [...]

By | พฤษภาคม 22nd, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

          วันที่ 26 เมษายน 2562 นางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ และนางชุติมา  นาโตนด พยาบาลประสานงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เดินทางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายกระจกตา เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคอวัยวะและการนำไปปลูกถ่าย และขั้นตอนการประสานงานเมื่อมีผู้บริจาคดวงตา ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเจรจากับญาติเพื่อขอรับการบริจาคดวงตาด้วย โดยมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าการอบรม จำนวน 27 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    [...]

By | พฤษภาคม 1st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

          วันที่ 26 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 127 รูป          เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี ณ บริเวณลานหน้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน)   

By | พฤษภาคม 1st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี