ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018

               วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดโครงการ      Let Them See Love 2018 ภายใต้แนวคิด "Dream Transplant-ปลูกถ่ายฝัน” [...]

By | กุมภาพันธ์ 20th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018

เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา”

               วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา” โดยมีนางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี” สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย การรู้จักคุณค่าของดวงตาบริจาคและเทคนิคการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา      ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ     [...]

By | กุมภาพันธ์ 8th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา”

บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 35,302 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงตาและภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จำนวน 14 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา [...]

By | ธันวาคม 26th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน บริษัท เบนทเลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

สวนงู สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเยี่ยมชมสวนงูในวันเด็กแห่งชาติ 2561

By | ธันวาคม 22nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน สวนงู สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเยี่ยมชมสวนงูในวันเด็กแห่งชาติ 2561

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์

               วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Dr.Mya Thu ประธานสภากาชาดเมียนมาร์ Dr.Nang Htawn Hla รองประธานสภากาชาดเมียนมาร์ และ Dr. Amaya [...]

By | ธันวาคม 15th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์