ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต โดยนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาด ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่คณะผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชั้น [...]

By | กรกฎาคม 23rd, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

               วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคุณนันทนา ขาวปลื้ม ผู้จัดการทั่วไป คุณมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์ และคุณอรยา หอมเศรษฐี Senior Marketing Manager จากบริษัท [...]

By | กรกฎาคม 19th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ”การฝึกอบรมผู้ประสานงาน การบริจาคดวงตา”

                วันที่ 13 กรกฎาคม 2561  กองจักษุกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดการฝึกอบรมผู้ประสานงานการบริจาคดวงตา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้อง ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายเรื่อง “ภาพรวมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย” จากนั้นพยาบาลผู้ประสานงานศูนย์ดวงตาได้บรรยายฯ และจัดกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติการการเจรจากับญาติ เพื่อขอรับบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิต โดยมีผู้เข้าการอบรมประกอบด้วยจักษุแพทย์และพยาบาล จำนวน 45 คน [...]

By | กรกฎาคม 19th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ”การฝึกอบรมผู้ประสานงาน การบริจาคดวงตา”

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง”

               วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ ชั้น 12 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.15 - [...]

By | มิถุนายน 22nd, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง”

ขอเชิญลูกค้าทรู ร่วมสมทบทุน “ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย” ใช้ TruePoint 100 คะแนน แทนเงินบริจาค 10 บาท

By | มิถุนายน 18th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ขอเชิญลูกค้าทรู ร่วมสมทบทุน “ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย” ใช้ TruePoint 100 คะแนน แทนเงินบริจาค 10 บาท