ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

วันเเม่เเห่งชาติ 2560 ขอเชิญเที่ยวสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

              วันเเม่เเห่งชาติปีนี้…สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้คุณลูกพาคุณเเม่มาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม "เเม่ลูกอมยิ้ม" พร้อมชมโชว์จับงูและถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่กันได้ 2 รอบในเวลา 11.00น. และ 14.30น. และร่วมกิจกรรม "ประกวดภาพถ่ายคู่เเม่ลูกกับงูหลามตัวจริงหรือน้อง "อมยิ้ม" มาสคอตงูหลาม"กันได้ตั้งเเต่เวลา 9.30 - 15.30 น. ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่สวนงู [...]

By | สิงหาคม 2nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วันเเม่เเห่งชาติ 2560 ขอเชิญเที่ยวสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเจรจา ขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต

              วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. เขตสุขภาพที่ 4 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเจรจาขอรับบริจาคดวงตาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดประกวดผลงานการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 4 โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี [...]

By | กรกฎาคม 27th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเจรจา ขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญทายาทผู้บริจาคดวงตาร่วมพิธี “บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่…ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับไปแล้ว”

              ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญทายาทผู้บริจาคดวงตาร่วมพิธี “บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่...ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับไปแล้ว” ในงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2560 เวลา 09.00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (กรุณาแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ)

By | กรกฎาคม 25th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญทายาทผู้บริจาคดวงตาร่วมพิธี “บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่…ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับไปแล้ว”

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ

              วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ที่ได้มีกุศลจิตอุทิศอวัยวะของตนเองเมื่อเสียชีวิตลงให้แก่ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ [...]

By | มิถุนายน 19th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากร การประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

              วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคอวัยวะ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มมากขึ้น มี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี              ในโอกาสนี้ นางสาวสุภาพร  [...]

By | มิถุนายน 12th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากร การประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560