คลังเก็บ

news

/news

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการฝึกปฎิบัติจริงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและการช่วยการผ่าตัด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดการฝึกปฏิบัติจริง ตามโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและช่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการวิชาการแก่จักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกระจกตาพิการของจักษุแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์ดวงตา อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ในภูมิภาคของผู้ป่วย และลดระยะเวลาการรอคอยการทำผ่าตัด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ป่วยในโครงการที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

By | มกราคม 20th, 2015|news|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการฝึกปฎิบัติจริงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและการช่วยการผ่าตัด

ศูนย์ดวงตาจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2558

              เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย โดยประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ ได้สรุปแผนการอบรมด้านวิชาการประจำปี 23558 และศูนย์ดวงตาได้รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุม ชั้น [...]

By | มกราคม 15th, 2015|news|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2558