Let Them See Love

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยร่วมกับ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จัดโครงการ Let Them See Love ปี 6 โดย ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยร่วมงานแถลงข่าวโครงการฯ พร้อมทั้ง นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย และคุณรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร แบรนด์ และการสื่อสารการตลาด บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น โครงการ Let Them See Love [...]