โครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานรับมอบแว่นกันแดดจาก บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด และบริษัทโตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) เพื่อมอบแว่นกันแดดให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส และมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อดวงตา และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่สนใจ และมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ