ผู้แทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มอบแว่นตากันแดด ร่วมสนับสนุนโครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ผู้แทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด มอบแว่นตากันแดดให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ และนางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 7 ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย