คลังเก็บ

Monthly Archives: ตุลาคม 2014

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริจาคดวงตาของท่าน ช่วยผู้ป่วยได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นางนิศา เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริจาคดวงตาของท่าน ช่วยผู้ป่วยได้อย่างไร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา เทคนิคการจัดเก็บดวงตา และประโยชน์ของการบริจาคดวงตาให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และประชาชนผู้สนใจ โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถงกิจกรรม (Oldies [...]

By | ตุลาคม 15th, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริจาคดวงตาของท่าน ช่วยผู้ป่วยได้อย่างไร

ศูนย์ดวงตาจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยชุดที่ 24 โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยที่ประชุมได้มีมติให้นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

By | ตุลาคม 10th, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย แถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิกาสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ และผู้แทนบริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่ง บริษัท จี [...]

By | ตุลาคม 7th, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย แถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่