คลังเก็บ

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2014

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยในการจัดหาและบริการดวงตาแก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบโดยมี 9 หน่วยงานเข้ารับมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ [...]

By | พฤศจิกายน 21st, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนแก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่จำนวน 35 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยมี ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาและเหล่ากาชาดจังหวัดในการดำเนินการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

By | พฤศจิกายน 9th, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตา