คลังเก็บ

Monthly Archives: ธันวาคม 2014

3D ANIMATION FOR PROMOTING EYE DONATION

3D ANIMATION DESIGN FOR PROMOTING EYE DONATION เด็กน้อยคนหนึ่ง เธออยู่ในโลกอันมืดมิดนานนับปี เธอเฝ้ารอคอยความหวังที่จะมีใครซักคนส่งต่อแสงสว่างนั้นมาให้ แอนิเมชันเรื่องนี้จะทำให้คุณรู้ว่าการส่งต่อความสุขเป็นอย่างไร

By | ธันวาคม 23rd, 2014|videos|ปิดความเห็น บน 3D ANIMATION FOR PROMOTING EYE DONATION

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนสร้างกุศลศรัทธากับโครงการ
“จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 5”
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 24 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดกิจกรรม “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 5” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา และทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาที่ประชาชนร่วมกันบริจาคตั้งต่วันที่ 13 มีนาคม 2557 - 5ธันวาคม 2557 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร [...]

By | ธันวาคม 12th, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเชิญชวนสร้างกุศลศรัทธากับโครงการ
“จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 5”
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและการช่วยการผ่าตัด โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตา ได้จัดโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและการช่วยการผ่าตัด โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่จักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกระจกตาพิการของจักษุแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์ดวงตา อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษาตามมาตราฐานทางการแพทย์ในภูมิภาคของผู้ป่วย และลดระยะเวลาการรอคอยการทำผ่าตัด ที้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามโครงการในระยะที่ 1 เป็นการจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างความรู้ให้แก่จักษุแพทย์และพยาบาลในเขตพื้นที่บริการสุขภาพ เขต 10 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 144 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเรื่อง โรคของดวงตาและการทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยมีแพทย์หญิงวิมลรัตน์ ประทีปะเสน [...]

By | ธันวาคม 3rd, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและการช่วยการผ่าตัด โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และคณะร่วมบรรยายพิเศษแก่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา และนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานของศูนย์ดวงตา สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา รวมทั้ง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตา และเหล่ากาชาด ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสุชาดา สีสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้รวม 44 [...]

By | ธันวาคม 3rd, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และคณะร่วมบรรยายพิเศษแก่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี