คลังเก็บ

Monthly Archives: มกราคม 2015

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ดวงตา นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวายพร้อมกับลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงหายจาก พระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

By | มกราคม 28th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยนำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการฝึกปฎิบัติจริงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและการช่วยการผ่าตัด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดการฝึกปฏิบัติจริง ตามโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและช่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการวิชาการแก่จักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกระจกตาพิการของจักษุแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์ดวงตา อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ในภูมิภาคของผู้ป่วย และลดระยะเวลาการรอคอยการทำผ่าตัด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ป่วยในโครงการที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

By | มกราคม 20th, 2015|news|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการฝึกปฎิบัติจริงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตามโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและการช่วยการผ่าตัด

ศูนย์ดวงตาจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2558

              เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย โดยประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ ได้สรุปแผนการอบรมด้านวิชาการประจำปี 23558 และศูนย์ดวงตาได้รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุม ชั้น [...]

By | มกราคม 15th, 2015|news|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาจัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2/2558

let them see love 2014

Let Them See Love 2014 ทรู ร่วมกับ ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ­งการให้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะแล­ะดวงตาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเดือนแห่งความรักของทุกปี ทรู และเว็บไซต์ www.helplink.net ได้ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชา­ดไทย จัดโครงการ Let Them See Love เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ­งการให้ [...]

By | มกราคม 9th, 2015|videos|ปิดความเห็น บน let them see love 2014

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2557 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในวัยทำงาน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2557 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในวัยทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และให้บุคลากรศูนย์ดวงตา เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงมาเป็นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น รวมทั้ง เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และอาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ [...]

By | มกราคม 9th, 2015|activities|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2557 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในวัยทำงาน