ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย หารือร่วมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมูลนิธิร่วมกตัญญู

                 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 258 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมประชุมกับผู้แทนมูลนิธิปอเต็กตึ้งและมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ด้วยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมีภารกิจในการจัดเก็บดวงตาและรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว เพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้ป่วยกระจกตาพิการรอดวงตาบริจาคเพื่อการผ่าตัดอยู่กว่า 9,000 ราย ในขณะที่แต่ละปีสามารถจัดหาดวงตาบริจาคทั่วประเทศได้เพียง 700 [...]