คลังเก็บ

Monthly Archives: มีนาคม 2015

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 6

              เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย นำคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตา เปิดโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล”  ปีที่ 6  โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณจากพระธรรมบัณฑิต         เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 [...]

By | มีนาคม 16th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 6

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดโครงการ “จิตอาสาดูแลดวงตาเด็กน้อยและพระภิกษุ”

              เมื่อวันที่  6  มีนาคม 2558 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดโครงการ “จิตอาสาดูแลดวงตาเด็กน้อยและพระภิกษุ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก      ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิดโครงการฯ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาถวายความรู้แก่พระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องการถนอมดวงตา และคุณค่าดวงตาบริจาค และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดกิจกรรม Walk Rally ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลดวงตา การทำกิจกรรมเป็นทีม พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดจอมปราสาท โดยมี [...]

By | มีนาคม 12th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดโครงการ “จิตอาสาดูแลดวงตาเด็กน้อยและพระภิกษุ”

“กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

              เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานยุวกาชาด ได้จัดพิธีเปิดโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อสรรหาเยาวชนมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยและให้การสนับสนุนกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่เดือดร้อนและด้อยโอกาส  ในการนี้  ผู้เข้าประกวดกุลบุตร-กุลธิดากาชาดจำนวน 15 คน ได้เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาด้วย         [...]

By | มีนาคม 5th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย