คลังเก็บ

Monthly Archives: เมษายน 2015

สภากาชาดไทยจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2558

              เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2558 สภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2558 ณ อาคารเทิด      พระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 9 โดยนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรแก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย [...]

By | เมษายน 9th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน สภากาชาดไทยจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2558

พิธีเปิดโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย ใจอาสา บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ "บุคลากรสภากาชาดไทย ใจอาสา บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก  ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการด้วย [...]

By | เมษายน 9th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน พิธีเปิดโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย ใจอาสา บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ เปิดตัวหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา ชื่อพระราชทาน “หุ่นยนต์เจริญตา”

              เมื่อวันอังคารที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีรับมอบพร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา ชื่อพระราชทาน “หุ่นยนต์เจริญตา” ให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วประเทศเห็นความสำคัญ         และร่วมใจกันบริจาคดวงตาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาคอยู่เป็นจำนวนมาก           [...]

By | เมษายน 1st, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ เปิดตัวหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา ชื่อพระราชทาน “หุ่นยนต์เจริญตา”