คลังเก็บ

Monthly Archives: พฤษภาคม 2015

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตา

                 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 45 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยมี นางสาวสุภาพร         บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา [...]

By | พฤษภาคม 28th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตา

ศูนย์ดวงตาจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดหาดวงตาเชิงรุกในโรงพยาบาล” (Hospital Cornea Retrieval Program)

                      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก  ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ให้การต้อนรับ Mr.Samar K Basak President, Eye Bank Association of India (E.B.A.I) [...]

By | พฤษภาคม 27th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดหาดวงตาเชิงรุกในโรงพยาบาล” (Hospital Cornea Retrieval Program)

โครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย

โครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย ปี 2558 .......................................... หลักการและเหตุผล ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานชำนัญพิเศษในสังกัดสภากาชาดไทย มีภารกิจในการจัดหาดวงตาจากการบริจาคของประชาชน จัดเก็บดวงตาบริจาคนั้นด้วยเทคนิคมาตรฐานสากลและจัดสรรดวงตาที่ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองโรคติดต่อต่างๆพร้อมตัดแยกกระจกตาบรรจุในน้ำยาถนอมดวงตา ให้บริการแก่จักษุแพทย์ทั่วประเทศ ใช้ทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตาพิการ ปัจจุบัน ผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอดวงตากับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ทั้งหมดมีจำนวนกว่า 9,000 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีประมาณ 2,000 ราย ในขณะที่สามารถจัดเก็บดวงตาหลังผู้บริจาคเสียชีวิตได้เพียงปีละประมาณ 700 ดวงเท่านั้น  ทำให้ผู้ป่วยรอดวงตาสะสมมากขึ้นทุกปีศูนย์ดวงตาพยายามดำเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ “หาดวงตาให้เพียงพอ ผู้ป่วยรอไม่นาน ศูนย์ดวงตามาตรฐาน บริการครบวงจร” และพบว่า ปัญหาที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกปีประการสำคัญคือการขาดการดูแลถนอมดวงตาอย่างถูกต้อง [...]

By | พฤษภาคม 25th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน โครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย