คลังเก็บ

Monthly Archives: มิถุนายน 2015

ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชิญชวนบริจาคดวงตา การเจรจา และจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2558”

              เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยอนุกรรมการวิชาการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชิญชวนบริจาคดวงตา การเจรจาและจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2558” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านการเจรจาขอดวงตา และการจัดเก็บดวงตา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่าย อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามจิตต์  เกษตรสุวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย [...]

By | มิถุนายน 29th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชิญชวนบริจาคดวงตา การเจรจา และจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2558”

คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานเครือข่าย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่าย ภาคเหนือ ประจำปี 2558

            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานเครือข่าย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2558  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม     [...]

By | มิถุนายน 17th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานเครือข่าย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่าย ภาคเหนือ ประจำปี 2558

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “บริจาคดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

              เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนกะทู้วิทยา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต     นางวิภาพรรณ คูสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบริจาคดวงตาอวัยวะ ภายใต้โครงการ “บริจาคดวงตา อวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา"  โดยนางวิภาพรรณ  คูสุวรรณ รองนายกฯ [...]

By | มิถุนายน 2nd, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “บริจาคดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา