คลังเก็บ

Monthly Archives: กรกฎาคม 2015

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม “ดวงตาเห็นธรรม” ถวายความรู้ เรื่องศูนย์ดวงตาแด่พระภิกษุ

               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม “ดวงตาเห็นธรรม”          ถวายความรู้เรื่องศูนย์ดวงตาแด่พระภิกษุ โดยมีนายวิโรจน์  ชื่นชม รองประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ           ในการนี้ นางสาวสุภาพร  [...]

By | กรกฎาคม 29th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม “ดวงตาเห็นธรรม” ถวายความรู้ เรื่องศูนย์ดวงตาแด่พระภิกษุ

สมาคมอัสสัมชัญและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบรายได้จาก การฉายภาพยนตร์รอบการกุศลเรื่อง “สี่เส้า-LOVE IS” ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

              เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรมสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก ดร.ปิยะบุตร  ชลวิจารณ์ ดร.อุดม  หงส์ชาติกุล และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจำนวนเงิน 418,500 บาท      จากโครงการฉายภาพยนตร์รอบการกุศลเรื่อง [...]

By | กรกฎาคม 29th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน สมาคมอัสสัมชัญและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบรายได้จาก การฉายภาพยนตร์รอบการกุศลเรื่อง “สี่เส้า-LOVE IS” ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดอบรมความรู้ให้แก่อาสากาชาด

         เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี    ณ ศรีราชา นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและ             นางอรุณณี  จึงสง่าสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย [...]

By | กรกฎาคม 1st, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดอบรมความรู้ให้แก่อาสากาชาด