คลังเก็บ

Monthly Archives: กันยายน 2015

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบแว่นตากันแดดและเงินบริจาค ในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย ปี 2558”

              เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและคณะ รับมอบแว่นตากันแดดและเงินบริจาคจากนางภทรษร  พันธุมะบำรุง และผู้แทนบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด ในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย ปี 2558” โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จะนำแว่นตากันแดดที่ได้รับบริจาค และเงินที่ได้รับบริจาคไปจัดซื้อแว่นตากันแดด เพื่อไปมอบให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตาให้มีอุปกรณ์ป้องกันดวงตา โดยมีการรับมอบ ณ  [...]

By | กันยายน 29th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบแว่นตากันแดดและเงินบริจาค ในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย ปี 2558”

คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมภารกิจศูนย์ดวงตา

              เมื่อวันที่ 18 กันยายน  2558 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนางนิศา  เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ดวงตา ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงตา การบริจาคดวงตา และภารกิจของศูนย์ดวงตา เพื่อให้คณะนักศึกษาฯ [...]

By | กันยายน 29th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เข้าเยี่ยมชมภารกิจศูนย์ดวงตา

ผู้บริหารศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เคารพศพหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

              เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ศาลา 8 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร นายเตช  บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 24 พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าเคารพศพหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ และมารดาของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร [...]

By | กันยายน 10th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้บริหารศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เคารพศพหม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

อาสายุวกาชาด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

              เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาด นำอาสายุวกาชาดในโครงการ RCY Volunteer Cultural and Friendship Camp จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับดวงตาและการบริจาคดวง [...]

By | กันยายน 2nd, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน อาสายุวกาชาด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

บริษัท สหกรุงทอง เทรดดิ้ง จำกัด มอบแว่นตาจำนวน 200 อัน ให้ศูนย์ดวงตาภากาชาดไทย

              เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบแว่นตาจาก นายยุทธพล  ตันติวงษากิจ  กรรมการผู้จัดการบริษัท สหกรุงทอง เทรดดิ้ง จำกัด และคณะจำนวน 200 อัน ทั้งนี้ ศูนย์ดวงตาภากาชาดไทย จะนำแว่นตาดังกล่าวไปมอบให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตาให้มีอุปกรณ์ป้องกัน ในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย ปี 2558” ต่อไป [...]

By | กันยายน 2nd, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน บริษัท สหกรุงทอง เทรดดิ้ง จำกัด มอบแว่นตาจำนวน 200 อัน ให้ศูนย์ดวงตาภากาชาดไทย