คลังเก็บ

Monthly Archives: ตุลาคม 2015

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม “กุญแจสู่ความสำเร็จในการขอรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ” (Key Success for Eye & Organ Donation)

              เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการ       ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จ...ในการขอรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ (Key Success for Eye & [...]

By | ตุลาคม 19th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม “กุญแจสู่ความสำเร็จในการขอรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ” (Key Success for Eye & Organ Donation)

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชี้แจงโครงการประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พ.ศ. 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ชั้น 4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชี้แจงโครงการประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พ.ศ. 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์อรุณีประภา  หอมเศรษฐี ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และ รศ.ดร.บุษบา  สุธีธร  ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ [...]

By | ตุลาคม 7th, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชี้แจงโครงการประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พ.ศ. 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2

              เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและคณะ เดินทางไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ครั้งที่ 2 ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  โดยมีแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้การต้อนรับ             [...]

By | ตุลาคม 1st, 2015|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2