คลังเก็บ

Monthly Archives: มกราคม 2016

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สู่ความเป็นเลิศ (SMART)

              เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา   ปริยกนก           ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากร  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สู่ความเป็นเลิศ (SMART) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้พัฒนาคุณสมบัติด้านต่างๆ     [...]

By | มกราคม 14th, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สู่ความเป็นเลิศ (SMART)

ผู้บริหารศูนย์ดวงตา สวัสดีปีใหม่ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งสภากาชาดไทย

              เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559  ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายเตช  บุนนาค   ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งสภากาชาดไทย เพื่อกราบขอพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ณ ห้องทำงาน ชั้น 4 (อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

By | มกราคม 5th, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้บริหารศูนย์ดวงตา สวัสดีปีใหม่ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งสภากาชาดไทย