Monthly Archives: มีนาคม 2016

ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี”

              เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” โดยมีนางดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ [...]

By | มีนาคม 7th, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี”

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนในโครงการ “ Let Them See Love”

              เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รับมอบเงินจากนางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณากลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,095,080 [...]

By | มีนาคม 7th, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนในโครงการ “ Let Them See Love”