คลังเก็บ

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีมอบแว่นตากันแดดในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย” ปี 2558 แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

              เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีมอบแว่นตากันแดดในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย” ปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี มีว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ [...]

By | มิถุนายน 15th, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีมอบแว่นตากันแดดในโครงการ “กุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย” ปี 2558 แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี”

              เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา     และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” ครั้งที่ 3 โดยมีนางณัฏฐินีภรณ์         จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กรรมการเหล่ากาชาด [...]

By | มิถุนายน 6th, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี”

สภากาชาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี”

              เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง [...]

By | มิถุนายน 5th, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน สภากาชาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี”

“พรีม” ดารานักแสดงจากช่อง 3 แสดงความจำนงบริจาคดวงตา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ

              เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 นางสาวรณิดา  เตชสิทธิ์ หรือพรีม  ดารานักแสดงจากช่อง 3 และครอบครัว ได้เดินทางมาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ให้ได้รับดวงตาบริจาคไปทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา กลับมีชีวิตใหม่ที่ดีอีกครั้ง  ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในสังคม      ได้เห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้และผู้เสียสละ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการศูนย์ดวงตาเป็นจำนวนมาก   

By | มิถุนายน 2nd, 2016|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน “พรีม” ดารานักแสดงจากช่อง 3 แสดงความจำนงบริจาคดวงตา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ