Monthly Archives: มกราคม 2017

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาเยี่ยมชมสวนงู พร้อมร่วมกิจกรรม ประกวดตั้งชื่อ “มาสคอต สวนงู สถานเสาวภา”

  วิธีร่วมกิจกรรม 1. สวนงูจะให้เด็กๆ ที่มาเยี่ยมชมสวนงูในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งชื่อให้ตัวมาสคอตงูหลาม และเขียนชื่อที่ตัวเองตั้งลงในกระดาษที่สวนงูจัดไว้ให้ 2. หยอดกระดาษที่เขียนชื่อที่ตั้งให้ตัวมาสคอตงูหลามลงในกล่องที่สวนงูได้จัดไว้ให้ วิธีการตัดสิน สวนงูจะให้สมาชิกในแฟนเพจ Snake Farm – QSMI ช่วยกันโหวตชื่อที่เด็กๆตั้งให้ตัวมาสคอตสวนงู โดยสวนงูจะเลือกชื่อที่ถูกใจจากชื่อที่เด็กๆตั้งให้มาจำนวน 10 ชื่อ จากนั้นสวนงูจะให้ชาวแฟนเพจ Snake Farm – QSMI ช่วยกันโหวตชื่อที่ตัวเองถูกใจ ชื่อที่ได้รับการโหวตเป็นคะแนนสูงสุดจำนวน 3ลำดับแรก [...]

By | มกราคม 10th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาเยี่ยมชมสวนงู พร้อมร่วมกิจกรรม ประกวดตั้งชื่อ “มาสคอต สวนงู สถานเสาวภา”

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 4 มกราคม 2560 นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางประคอง โพธินาม คณะกรรมการและสมาชิกฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายธวัธชัย  แสนมนตรี อายุ  45 ปี ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย  ในโอกาสนี้ เหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท และคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเพิ่มจำนวน 500 [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

กลุ่มทรู มอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้า สนับสนุนโครงการ Let Them See Love แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟ เอช จำนวน 1,205,980 จากนางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน กลุ่มทรู มอบเงินบริจาคผ่าน SMS ของลูกค้า สนับสนุนโครงการ Let Them See Love แก่สภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “จากวันพระ…ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 7” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              วันที่ 5 ธันวาคม 2559  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “จากวันพระ...ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 7” โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก          เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และรองศาสตราจารย์อรุณีประภา   หอมเศรษฐี เป็นผู้กล่าวรายงาน [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “จากวันพระ…ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 7” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3

              วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง C71 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  โสภณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการเจรจาขอดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตและจัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3