คลังเก็บ

Monthly Archives: มกราคม 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่เหล่ากาชาดจังหวัด ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่เหล่ากาชาดจังหวัด ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัด 7 แห่ง มีผลงานรณรงค์เชิญชวนบริจาคดวงตาและสามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้เกินเป้าหมาย กว่า 1,200 รายขึ้นไป  ประกอบด้วย    เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่เหล่ากาชาดจังหวัด ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา”

              วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา เพื่อสร้างวิทยากรด้านการรับแสดงความจำนงให้แก่สำนักงานอาสากาชาด และเพื่อการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานอาสากาชาดและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา โดยนายวิชิต  คำน้อย  นายช่างศิลป์ 5 และเทคนิคการให้ข้อมูลและบทบาทการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาและการบริจาคดวงตาและสิทธิประโยชน์ โดยนายโชคชัย  สุโอด  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ในการนี้ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา”

คณะอาสายุวกาชาด เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

              วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักงานยุวกาชาด นำคณะอาสายุวกาชาดจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่        จำนวน 30 คนเข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนายโชคชัย  สุโอด  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่          [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะอาสายุวกาชาด เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6

              วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องจตุภัทร ตึกผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายแพทย์กิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6 โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้อำนวยการ  [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6

ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี”

              เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” ครั้งที่ 4 โดยมีนางนิภา  สุวรรณสุจริต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 3  เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษหัวข้อ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี”