Monthly Archives: มกราคม 2017

กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

              วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีโอทางไกล (Video Conference) ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในกิจกรรม “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พร้อมแถลงข่าวกิจกรรมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์  ฐิตวัฒน์  [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่เหล่ากาชาดจังหวัด ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่เหล่ากาชาดจังหวัด ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัด 7 แห่ง มีผลงานรณรงค์เชิญชวนบริจาคดวงตาและสามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้เกินเป้าหมาย กว่า 1,200 รายขึ้นไป  ประกอบด้วย    เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่เหล่ากาชาดจังหวัด ในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา”

              วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา เพื่อสร้างวิทยากรด้านการรับแสดงความจำนงให้แก่สำนักงานอาสากาชาด และเพื่อการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานอาสากาชาดและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา โดยนายวิชิต  คำน้อย  นายช่างศิลป์ 5 และเทคนิคการให้ข้อมูลและบทบาทการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาและการบริจาคดวงตาและสิทธิประโยชน์ โดยนายโชคชัย  สุโอด  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ในการนี้ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา”

คณะอาสายุวกาชาด เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

              วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักงานยุวกาชาด นำคณะอาสายุวกาชาดจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่        จำนวน 30 คนเข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนายโชคชัย  สุโอด  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่          [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะอาสายุวกาชาด เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6

              วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องจตุภัทร ตึกผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายแพทย์กิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6 โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้อำนวยการ  [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6