คลังเก็บ

Monthly Archives: มกราคม 2017

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

              เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาและนายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข            ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ” ออกอากาศทางช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ (TNN 2) โดยมีทันตแพทย์หญิง กิตติลักษณ์ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10

              วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 มีนายแพทย์สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 และในวาระครบรอบ 51 ปี

              เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมแล้ว ในวาระครบรอบการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 51 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม การแสดงความกตัญญูกตเวที และการสร้างความผูกพันกับทายาทของผู้บริจาคดวงตา [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 และในวาระครบรอบ 51 ปี

คณะอาสายุวกาชาด เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

              เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานยุวกาชาด นำคณะชมรมอาสายุวกาชาดจากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จากจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตามโครงการ “อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ” โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะอาสายุวกาชาด เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย