Monthly Archives: มกราคม 2017

ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี”

              เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่ง สภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” ครั้งที่ 4 โดยมีนางนิภา  สุวรรณสุจริต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 3  เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษหัวข้อ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี”

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

              เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาและนายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข            ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ” ออกอากาศทางช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ (TNN 2) โดยมีทันตแพทย์หญิง กิตติลักษณ์ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10

              วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 มีนายแพทย์สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 และในวาระครบรอบ 51 ปี

              เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมแล้ว ในวาระครบรอบการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 51 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม การแสดงความกตัญญูกตเวที และการสร้างความผูกพันกับทายาทของผู้บริจาคดวงตา [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 และในวาระครบรอบ 51 ปี

คณะอาสายุวกาชาด เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

              เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 สำนักงานยุวกาชาด นำคณะชมรมอาสายุวกาชาดจากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จากจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตามโครงการ “อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ” โดยมีนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ [...]

By | มกราคม 5th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะอาสายุวกาชาด เยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย