คลังเก็บ

Monthly Archives: มีนาคม 2017

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

               วันที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี นพ.สมเจตน์  เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม      เป็นประธานในพิธี มี พญ.กิตติยา  มหามงคล หัวหน้ากลุ่มงานจักษุ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯในโอกาสนี้ นางสาวสุภาพร  [...]

By | มีนาคม 30th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ใน“โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี”

              วันที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา 09.30 น. ณ ภัตตาคารเกษรา เรสท์เอเรีย จังหวัดสิงห์บุรี สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ครู ก.) “เทคนิคการเจรจาขอรับดวงตาบริจาค คุณค่าและสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา” ตามโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี โดยมีนายพศิน  โกมลวิชญ์ [...]

By | มีนาคม 27th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ใน“โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี”

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 8

              เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตา ทำพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 8  โดยได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ให้ดำเนินโครงการฯ    ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล [...]

By | มีนาคม 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 8

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสร้างกุศล ร่วมทำดี สั่งสมบุญ”

              เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสร้างกุศล ร่วมทำดี สั่งสมบุญ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฎิบัติงานแก่ศูนย์ดวงตา เพื่อสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตามีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และความสะอาดของสำนักงานให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหน่วยงาน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เจ้าหน้าที่ โดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน       [...]

By | มีนาคม 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสร้างกุศล ร่วมทำดี สั่งสมบุญ”

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข” ครั้งที่ 1

              เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์  อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม [...]

By | มีนาคม 1st, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข” ครั้งที่ 1