คลังเก็บ

Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดชัยภูมิและนายอำเภอคอนสาร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

        วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นางสุพิน ตรีสาร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ นางมาลิน ถนอมสัตย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร และคณะกรรมการกิ่งกาชาด อำเภอคอนสาร ร่วมกับนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์  นายอำเภอคอนสาร  เข้าร่วมพิธีฌาปณกิจศพนายเกรียงไกร นีละนนท์  ซึ่งเป็นผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย     ณ ฌาปนสถานหมู่บ้านคอนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลคอนสาร [...]

By | พฤษภาคม 16th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดชัยภูมิและนายอำเภอคอนสาร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จากญาติผู้เสียชีวิตและการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11 และ 12

              วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้อง ประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา”     [...]

By | พฤษภาคม 2nd, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตา จากญาติผู้เสียชีวิตและการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11 และ 12