คลังเก็บ

Monthly Archives: มิถุนายน 2017

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ

              วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ที่ได้มีกุศลจิตอุทิศอวัยวะของตนเองเมื่อเสียชีวิตลงให้แก่ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะ [...]

By | มิถุนายน 19th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากร การประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

              วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคอวัยวะ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มมากขึ้น มี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี              ในโอกาสนี้ นางสาวสุภาพร  [...]

By | มิถุนายน 12th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากร การประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560