คลังเก็บ

Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเจรจา ขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต

              วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. เขตสุขภาพที่ 4 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเจรจาขอรับบริจาคดวงตาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดประกวดผลงานการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 4 โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี [...]

By | กรกฎาคม 27th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเจรจา ขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญทายาทผู้บริจาคดวงตาร่วมพิธี “บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่…ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับไปแล้ว”

              ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญทายาทผู้บริจาคดวงตาร่วมพิธี “บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่...ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับไปแล้ว” ในงานวันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2560 เวลา 09.00 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (กรุณาแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพ)

By | กรกฎาคม 25th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญทายาทผู้บริจาคดวงตาร่วมพิธี “บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่…ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย ที่ล่วงลับไปแล้ว”