คลังเก็บ

Monthly Archives: สิงหาคม 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2560 เรื่อง “ศึกษาดูงานเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

              วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ บ้านคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2560 เรื่อง “ศึกษาดูงานเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของสภากาชาดไทย เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนำไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ณ [...]

By | สิงหาคม 25th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2560 เรื่อง “ศึกษาดูงานเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นางดารารัตน์ แก้วสลับสี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีฌาปนากิจศพนายก๊กเพ้ง  แซ่ตัน ซึ่งได้อุทิศดวงตาให้กับสภากาชาดไทย ณ เมรุมาศวัดไทยชุมพลฯ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   

By | สิงหาคม 15th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีฌาปนกิจศพผู้บริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

วิทยากรศูนย์ดวงตา บรรยายความรู้เรื่อง “การบริจาคดวงตา และเทคนิคการเชิญชวนให้มีผู้แสดง ความจำนงบริจาคดวงตา”

              วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 นางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตา เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การบริจาคดวงตา และเทคนิคการเชิญชวนให้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่คณะกรรมการ สมาชิก และอาสาสมัครของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอ ตามโครงการอบรมจิตอาสาแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 2 วัน จำนวน 450 [...]

By | สิงหาคม 11th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตา บรรยายความรู้เรื่อง “การบริจาคดวงตา และเทคนิคการเชิญชวนให้มีผู้แสดง ความจำนงบริจาคดวงตา”

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “ชีวิตชีวา”

         วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “ชีวิตชีวา” เป็นรายการวาไรตี้สุขภาพ ที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ออกอากาศทางช่องรายการ ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีคุณศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ความรู้เกี่ยวกับดวงตา และการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ ชั้น 4 บริษัท [...]

By | สิงหาคม 4th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “ชีวิตชีวา”

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

         วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นรายการที่นำเสนอสาระ บันเทิง ข้อคิด และคติธรรมของผู้มีส่วนร่วมหรือโครงการที่ทำให้สังคมไทยน่าอยู่ขึ้น ออกอากาศทางช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ (TNN 2) โดยมีทันตแพทย์หญิง กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ ในเรื่องโครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี และความรู้เกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย [...]

By | สิงหาคม 4th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”