คลังเก็บ

Monthly Archives: กันยายน 2017

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ”

              วันที่ 19 กันยายน 2560  กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ” ตามนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)           สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยวิธีปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมฯ   [...]

By | กันยายน 21st, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ”

คณะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยี่ยมชมศูนย์ดวงตา และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

              วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โดยมีนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แก่อาจารย์และคณะนักศึกษา [...]

By | กันยายน 19th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยี่ยมชมศูนย์ดวงตา และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 และในวาระการก่อตั้งศูนย์ดวงตาครบรอบ 52 ปี

              วันเสาร์ที่ 2  กันยายน 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมแล้ว ในวาระครบรอบการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 52 ปี   โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้า พระราชวินัย สุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน        [...]

By | กันยายน 6th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2560 และในวาระการก่อตั้งศูนย์ดวงตาครบรอบ 52 ปี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรให้อธิการบดีและเข็มผู้บริจาคดวงตาให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

              วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมอบเข็มผู้บริจาคดวงตาให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 235 ราย ที่ร่วมโครงการรับบริจาคดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางวาสนา  วงศ์ตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางอังสนา รักความสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี [...]

By | กันยายน 6th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรให้อธิการบดีและเข็มผู้บริจาคดวงตาให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย

              วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี  นางวาสนา  วงศ์ตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางอังสนา รักความสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลพิธีศพนายปุณยวีร์  กิริยากิจ อายุ 21 ปี ผู้เสียชีวิตและได้มีจิตกุศลบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้อื่น ณ วัดใหม่ท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี [...]

By | กันยายน 6th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้บริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย