คลังเก็บ

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด”

               ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จักษุแพทย์และพยาบาล เกิดความมั่นใจในการผ่าตัดสามารถแก้ไขปัญหาและตรวจติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากขึ้น ซึ่งโครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นตามโครงการ “ดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง  การดำเนินโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ในวันที่ [...]

By | พฤศจิกายน 28th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด”

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

               วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ” ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ ชั้น 5 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) อาคารทิปโก้ ซึ่งจะออกอากาศทางช่องรายการ ทรูวิชั่นส์ (TNN [...]

By | พฤศจิกายน 16th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ “คุยกับหมอ”

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 3,000 บาท แก่เหล่ากาชาดจังหวัด

               วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ในเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และในโอกาสนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่เหล่ากาชาดจังหวัดที่จัดกิจกรรมรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตา จำนวน 1,200 รายขึ้นไป จำนวน 17 เหล่ากาชาดจังหวัด ประกอบด้วย  เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง [...]

By | พฤศจิกายน 14th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 3,000 บาท แก่เหล่ากาชาดจังหวัด

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” ครั้งที่ 2

               วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสากาชาดผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้      และสามารถปฏิบัติงานรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา เพื่อสร้างวิทยากรด้านการรับแสดงความจำนงให้แก่สำนักงานอาสากาชาด และเพื่อการบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานอาสากาชาดและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา และเทคนิคการให้ข้อมูล และบทบาทการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาและการบริจาคดวงตาและสิทธิประโยชน์ โดยนายวิชิต  คำน้อย  [...]

By | พฤศจิกายน 9th, 2017|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “อาสามั่นใจ รู้งานดวงตา มุ่งมั่นจัดหา ผู้บริจาคดวงตา” ครั้งที่ 2