คลังเก็บ

Monthly Archives: เมษายน 2018

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”

               วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561” โดยมีนางนฤมล  พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและ          [...]

By | เมษายน 24th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

               วันที่ 11 เมษายน  2561 สภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย  และในวันที่ 17 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา นำผู้บริหารศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรจากนายเตช บุนนาค [...]

By | เมษายน 17th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561