คลังเก็บ

Monthly Archives: กันยายน 2018

คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 เยี่ยมชมกิจการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 25 กันยายน 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำโดยนายอนุรุธ  ว่องวานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ในโอกาสที่นำคณะมาเยี่ยมชมกิจการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ณ ห้องประชุมชั้น [...]

By | กันยายน 27th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 เยี่ยมชมกิจการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขอบริจาคดวงตาเชิงรุก

             วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ และนางชุติมา  นาโตนด พยาบาลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอบริจาคดวงตาเชิงรุก จัดขึ้นโดยภาคจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาและจัดเก็บดวงตาผู้เสียชีวิตอย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์พื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องอติเรก ณ กลางและห้อง 620 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา [...]

By | กันยายน 18th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขอบริจาคดวงตาเชิงรุก

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

               วันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ ข้าราชการยุคใหม่กับการมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลที่เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติราชการให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีข้าราชการใหม่เข้าร่วมการอบรมจำนวน [...]

By | กันยายน 13th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

รายการคุยกับหมอ TNN 2 TrueVision

ตอน  "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ศูนย์ดวงตา"

By | กันยายน 4th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รายการคุยกับหมอ TNN 2 TrueVision

รายการ Lightning Talk Family 13 ช่อง 3

ตอน  "บริจาคดวงตา หนึ่งในการให้ที่ยิ่งใหญ่  ช่วยเปิดโลกใหม่ให้เพื่อนมนุษย์"

By | กันยายน 4th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รายการ Lightning Talk Family 13 ช่อง 3