คลังเก็บ

Monthly Archives: ธันวาคม 2018

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต”

            วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางนิศา  เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และนางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ พยาบาลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต ในเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา” จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับดวงตา การคัดเลือกผู้บริจาคดวงตา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร และเทคนิคการเจรจาในการให้ข้อมูล เพื่อขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 103 คน [...]

By | ธันวาคม 27th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต”

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู สนับสนุนโครงการ Let Them See Love แก่สภากาชาดไทย

              วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์  ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู จำนวน 1,007,400 บาท จากนางรุ่งฟ้า  เกียรติพจน์ [...]

By | ธันวาคม 24th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกับทรูยู สนับสนุนโครงการ Let Them See Love แก่สภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 9”

              วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 9” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชวินัยสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายวิโรจน์  ชื่นชม รองประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย [...]

By | ธันวาคม 7th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 9”