คลังเก็บ

Monthly Archives: มกราคม 2019

วิธีถนอมดวงตาของ มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์

การดูแล และถนอมดวงตาของ มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์

By | มกราคม 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิธีถนอมดวงตาของ มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์

วิธีถนอมดวงตาของ กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์

การดูแล ถนอมดวงตาของ กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์

By | มกราคม 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิธีถนอมดวงตาของ กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 12

               วันที่ 7 มกราคม 2562 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 12 (โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสตูล และโรงพยาบาลนราธิวาส) โดยมีนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข [...]

By | มกราคม 9th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 12

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

               วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา [...]

By | มกราคม 8th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               วันที่ 4 มกราคม 2562 นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นำกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 32 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรับบริจาคดวงตา เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยมีนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย     [...]

By | มกราคม 4th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย