คลังเก็บ

Monthly Archives: มีนาคม 2019

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการรณรงค์รับบริจาคดวงตาให้แก่อาสากาชาด

          วันที่ 27 มีนาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และการรณรงค์รับบริจาคดวงตา” จัดขึ้นโดยสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์รับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ให้แก่อาสากาชาด ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการเชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยที่ถูกต้อง โดยมีอาสากาชาดเข้ารับการอบรมจำนวน 55 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทย [...]

By | มีนาคม 28th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการรณรงค์รับบริจาคดวงตาให้แก่อาสากาชาด

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

   วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการยุคใหม่ : การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตลอดจนการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน จัดขึ้น [...]

By | มีนาคม 20th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ  ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10

          วันที่ 13 มีนาคม 2562 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกอบพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10      โดยได้รับความกรุณาจากพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์         โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ [...]

By | มีนาคม 14th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ  ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย”

          วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” โดยมีนาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรสภากาชาดไทย     [...]

By | มีนาคม 14th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย”