Monthly Archives: มีนาคม 2019

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562

   วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการยุคใหม่ : การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตลอดจนการแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน จัดขึ้น [...]

By | มีนาคม 20th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เปิดโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ  ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10

          วันที่ 13 มีนาคม 2562 พันตำรวจตรีเชาวลิต  สิงห์เจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประกอบพิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 10      โดยได้รับความกรุณาจากพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์         โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ [...]

By | มีนาคม 14th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย”

          วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บุคลากรสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย” โดยมีนาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมกันบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากรสภากาชาดไทย     [...]

By | มีนาคม 14th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments