คลังเก็บ

Monthly Archives: เมษายน 2019

เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

          วันที่ 10 เมษายน  2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้ารดน้ำขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย       [...]

By | เมษายน 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย ผ่านทาง www.thailivingwill.in.th หรือสแกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกันยายน 2562

By | เมษายน 10th, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย