คลังเก็บ

Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายโชคชัย สุโอด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ข้าราชการยุคใหม่ : การมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา”  ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข [...]

By | พฤษภาคม 22nd, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

          วันที่ 26 เมษายน 2562 นางอุไรวรรณ  เลิศรัมย์ และนางชุติมา  นาโตนด พยาบาลประสานงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เดินทางเป็นวิทยากรบรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถ่ายกระจกตา เกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคอวัยวะและการนำไปปลูกถ่าย และขั้นตอนการประสานงานเมื่อมีผู้บริจาคดวงตา ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเจรจากับญาติเพื่อขอรับการบริจาคดวงตาด้วย โดยมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าการอบรม จำนวน 27 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    [...]

By | พฤษภาคม 1st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายโครงการเปลี่ยนถ่ายกระจกตา ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

          วันที่ 26 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 127 รูป          เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี ณ บริเวณลานหน้าอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ (เจริญ สุวฑฺฒโน)   

By | พฤษภาคม 1st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 126 ปี

รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562

          วันที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรการประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและเทคนิคการรับบริจาคดวงตา เพื่อสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปแสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้อย่างรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยดวงตาบริจาค โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน จัดขึ้น ณ [...]

By | พฤษภาคม 1st, 2019|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรประชุมอบรมแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำปี 2562