เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย โดยประธานอนุกรรมการด้านวิชาการ ได้สรุปแผนการอบรมด้านวิชาการประจำปี 23558 และศูนย์ดวงตาได้รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

IMG_4172  IMG_4188

IMG_4197  IMG_4192

IMG_4184
  IMG_4186

IMG_4170

IMG_4182