father4fatherday2 fatherday3father1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดพิธีทอดผ้าป่าในโครงการ “จากวันพระ…
ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 4 โดยมี พระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้ง ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตารศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตา ผู้บริหารหน่วยงานในสภากาชาดไทย ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก โครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ร่วมกันแสดงความจำนงบริจาคดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และฉลองมงคลอายุวัฒนะพระธรรมบัณฑิตฯ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ครบ 76 ปี เริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2556 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 4