เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิกาสภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ และผู้แทนบริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่ง บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนศิลปินในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตา โดยได้นายธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร (ดีเจนุ้ย) และนายธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล (ดีเจบุ๊กโกะ) เป็นพรีเซ็นเตอร์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประจำปี 2557 หรือเป็นผู้แสดงแบบในการจัดพิมพ์โปสเตอร์
และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของปีนี้

Recovered_JPEG Digital Camera_2122 Recovered_JPEG Digital Camera_2137

Recovered_JPEG Digital Camera_2119 Recovered_JPEG Digital Camera_2146

Recovered_JPEG Digital Camera_2127 Recovered_JPEG Digital Camera_2117

Recovered_JPEG Digital Camera_2107