เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นางนิศา เจียมอยู่ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริจาคดวงตาของท่าน ช่วยผู้ป่วยได้อย่างไร” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตา เทคนิคการจัดเก็บดวงตา และประโยชน์ของการบริจาคดวงตาให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และประชาชนผู้สนใจ โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถงกิจกรรม (Oldies & Wall of Fame) ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

IMG_3021 IMG_3042

IMG_3049 IMG_3045

IMG_3040 IMG_3052

IMG_3048