เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยในการจัดหาและบริการดวงตาแก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก
ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบโดยมี 9 หน่วยงานเข้ารับมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคารทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการทำ Ice Bucket Challenge หรือการราดน้ำเย็นใส่ตัวเอง จนเกิดภาวะหนาวเย็นชั่วขณะ ซึ่งเป็นอาการของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ ALS โดยผู้ที่ถูกท้าทายหากทำภารกิจนี้สำเร็จ จะต้องมีการส่งคำท้าต่อไปยังบุคคลอื่นต่อไป หรือจะร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของให้กับองค์กรใดๆ ก็ได้ตามความต้องการ

IMG_3133 IMG_3137

IMG_3139 IMG_3144

IMG_3161 IMG_3168

IMG_3192