เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา และนางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจการดำเนินงานของศูนย์ดวงตา สิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา รวมทั้ง การบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตา และเหล่ากาชาด ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสุชาดา สีสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้รวม 44 คน

IMG_5269 IMG_5264

IMG_5266 IMG_5267

IMG_5283