เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่จำนวน 35 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยมี ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาและเหล่ากาชาดจังหวัดในการดำเนินการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

IMG_3205 IMG_3208

IMG_3207 IMG_3215

IMG_3216 IMG_3223

IMG_3201 IMG_3199

IMG_3226