เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 258 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมประชุมกับผู้แทนมูลนิธิปอเต็กตึ้งและมูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ด้วยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมีภารกิจในการจัดเก็บดวงตาและรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้ว เพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีผู้ป่วยกระจกตาพิการรอดวงตาบริจาคเพื่อการผ่าตัดอยู่กว่า 9,000 ราย ในขณะที่แต่ละปีสามารถจัดหาดวงตาบริจาคทั่วประเทศได้เพียง 700         กว่าดวงเท่านั้น

                 โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยจิตอาสา บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มีการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิตก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สามารถจัดเก็บดวงตาบริจาค เพื่อนำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้มากขึ้น อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและไม่เป็นภาระของครอบครัวได้

IMG_4244  IMG_4231

IMG_4264  IMG_4260

IMG_4269  IMG_4265

IMG_4271